Lindströms lommiga trädgård

Grönt är skönt!

Vad kan vi egentligen odla?

Det är alltid en utmaning att skriva om växter och trädgårdar i Sverige. Förhållandena skiljer sig ju så kraftigt åt beroende på hur pass långt norr eller söder man bor (och, för all del, även på andra saker). Sverige är således indelat i åtta stycken odlingszoner, samt en fjällzon där det nästan är lika så gott att inte försöka odla alls. Här nere i Lomma har vi det så gott ställt att vi befinner oss i odlingszon 1 – det vill säga den mildaste. Det gör att förutsättningarna är goda, och vi har ett stort utbud av växter att välja mellan. Dock bör det kanske påpekas att det ju finns växter som vill ha det lite kallare; det går alltså inte att helt entydigt säga att odlingszon 1 är bäst för alla växter. Men rent generellt kan man ändå säga så.

Den indelning som gjorts av Svenska Trädgårdsförbundet är dock inte allenarådande. Som man själv påpekar så varierar mikroklimatet inom de olika zonerna en del – även om man bor inom zon 3 så kan det alltså vara så att ens egen trädgård egentligen är zon 2. Eller 4. Saker som om man bor vid en sjö eller å, till exempel, eller alldeles vid sidan av ett berg, eller… ja mikroklimatet påverkas av många olika saker! När man köper växter till sin trädgård anges vanligen vilka odlingszoner de klarar sig bäst i. Visst kan man försöka sig på att odla en växt som klarar sig bäst i zon 1-3 i de kallare zonerna, men det kommer definitivt att bli mer av en utmaning.

Mums!

Föregående Inlägg

© 2019 Lindströms lommiga trädgård